17
років на ринку лабораторних послуг
1 000+
найменувань
досліджень
100+
відділень
26%
настільки наші ціни в середньому нижче конкурентів

Аналізи і ціни

C2 Клінічний аналіз крові

Ціна: 145грн.
Термін виконання, днів: 1

C6 Загальноклінічний аналіз сечі Код С6

Ціна: 130грн.
Термін виконання, днів: 1

C7 Аналіз сечі по Нечипоренко Код С7

Ціна: 135грн.
Термін виконання, днів: 1

C3 Ретикулоцити

Ціна: 145грн.
Термін виконання, днів: 1

C4 LE-клітини Код С4

Ціна: 130грн.
Термін виконання, днів: 1

E29 Визначення групи крові та резус-фактора Код Е29

Ціна: 215грн.
Термін виконання, днів: 1-2

DP15 Двухстаканний тест сечі

Двухстаканний тест сечі

Ціна: 250грн.
Термін виконання, днів: 1

D17 Трьохстаканний тест сечі

Ціна: 380грн.
Термін виконання, днів: 1

P99 ПЛР тестування на COVID-19

Ціна: 199грн.
Термін виконання, днів: 1

P100 Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2

Ціна: 149грн.
Термін виконання, днів: 1

IA100 Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2

Ціна: 149грн.
Термін виконання, днів: 1

P100 Антиген експрес тест на коронавірус (SARS-CoV-2)

Ціна: 149грн.
Термін виконання, днів: 15 мин

S100 Пакет "Коронавірус"

Ціна: 390грн.
Термін виконання, днів: 1

S101 Пакет "Після Коронавіруса" (SARS-CoV-2), 5 показників

Ціна: 860грн.
Термін виконання, днів: 2

K2 КОАГУЛОГРАМА (АЧТЧ, ПТІ, МНВ, фібриноген, ін.)

Ціна: 350грн.
Термін виконання, днів: 1

K3 Протромбіновий індекс Код К3

Ціна: 125грн.
Термін виконання, днів: 1

K4 Відсоток протромбіну за Квику у % К4 Код

Ціна: 125грн.
Термін виконання, днів: 1

K5 MHO (міжнародне нормалізоване відношення) Код К5

Ціна: 125грн.
Термін виконання, днів: 1

K7 Протромбіновий час К7 Код

Ціна: 125грн.
Термін виконання, днів: 1

K8 Тромбиновое час К8 Код

Ціна: 95грн.
Термін виконання, днів: 1

K9 Фібриноген Код К9

Ціна: 120грн.
Термін виконання, днів: 1

К21 Д-димер

Ціна: 190грн.
Термін виконання, днів: 2

Ферменти

B1 Аланінамінотрансфераза (АлАТ) Код В1

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B2 Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) Код В2

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B3 Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ) Код В3

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B4 Альфа-амілаза Код В4

Ціна: 85грн.
Термін виконання, днів:1

B5 Панкреатична альфа-амілаза Код В5

Ціна: 95грн.
Термін виконання, днів:1

B6 Ліпаза Код В6

Ціна: 110грн.
Термін виконання, днів:1

B7 Холінестераза Код В7

Ціна: 95грн.
Термін виконання, днів:1

B8 Лужна фосфатаза Код В8

Ціна: 95грн.
Термін виконання, днів:1

B10 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) Код В10

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

Серцеві маркери

B11 Креатинкінази Код В11

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B12 МВ-фракція креатинкінази Код В12

Ціна: 195грн.
Термін виконання, днів:1

A152 Тропонин Т Код А152

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів:1

Глюкоза і метаболіти вуглеводного обміну

B15 Глюкоза в сироватці Код В15

Ціна: 120грн.
Термін виконання, днів:1

C12 Глюкоза в сечі Код С12

Ціна: 120грн.
Термін виконання, днів:1

B16 Глікозильований гемоглобін Код В16

Ціна: 215грн.
Термін виконання, днів:1

B169 Глюкозотолерантний тест (2-х разовий) Код В169

Ціна: 240грн.
Термін виконання, днів:1

B168 Глюкозотолерантний тест (3-х разовий) Код В168

Ціна: 360грн.
Термін виконання, днів:1

Білки та білкові фракції

B19 Загальний білок у сироватці Код В19

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

C13 Білок в сечі Код С13

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B20 Альбумін Код В20

Ціна: 95грн.
Термін виконання, днів:1

B68 Білкові фракції Код В68

Ціна: 395грн.
Термін виконання, днів:7

Специфічні білки

Азотистий обмін

B25 Сечовина Код В25

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B26 Азот сечовини Код В26

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B27 Креатинін в сироватці Код В27

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B30 Сечова кислота в сироватці Код В30

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

Пігментний обмін

B32 Білірубін прямий Код В32

Ціна: 90грн.
Термін виконання, днів:1

B33 Білірубін загальний Код В33

Ціна: 90грн.
Термін виконання, днів:1

B85 Білірубін і його фракції

Ціна: 180грн.
Термін виконання, днів:1

Ліпідний обмін

B35 Холестерин Код В35

Ціна: 90грн.
Термін виконання, днів:1

B36 Холестерин ЛПВЩ Код В36

Ціна: 90грн.
Термін виконання, днів:1

B37 Холестерин ЛПНЩ (прямий метод) Код В37

Ціна: 90грн.
Термін виконання, днів:1

B38 Тригліцериди Код В38

Ціна: 90грн.
Термін виконання, днів:1

B39 Аполіпопротеїн А1 Код В39

Ціна: 135грн.
Термін виконання, днів:1

B40 Аполіпопротеїн В Код В40

Ціна: 135грн.
Термін виконання, днів:1

Водно-електролітний обмін

B41 Кальцій Код В41

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B42 Кальцій іонізований, калій, натрій Код В42

Ціна: 295грн.
Термін виконання, днів:1

B43 Калій Код В43

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B44 Натрій Код В44

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B45 Хлориди Код В45

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B46 Магній Код В46

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B47 Фосфор у сироватці Код В47

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

B100 Цинк (Zn)

Ціна: 250грн.
Термін виконання, днів:1

Показники метаболізму заліза

В49 Залізо Код В49

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

В51 Дефіцит заліза (ОЖСС) Код В51

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів:1

B52 Трансферрин Код В52

Ціна: 180грн.
Термін виконання, днів:1

A153 Феритин Код А153

Ціна: 245грн.
Термін виконання, днів:1

В21 Насиченість трансферину залізом

Ціна: 260грн.
Термін виконання, днів:1

Інші аналіти

В80 Сіалові кислоти Код 80

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів:1

А100 Тиреотропний гормон (ТТГ) Код А100

Ціна: 185грн.
Термін виконання, днів: 1

А107 Тиреоглобулін (ТГ) Код А107

Ціна: 225грн.
Термін виконання, днів: 1

А105 Загальний тироксин (Т4) Код А154

Ціна: 185грн.
Термін виконання, днів: 1

А101 Вільний тироксин (Т4 св) Код А101

Ціна: 185грн.
Термін виконання, днів: 1

А106 Загальний трийодтиронін (ТЗ) Код А106

Ціна: 185грн.
Термін виконання, днів: 1

А102 Вільний трийодтиронін (ТЗ св) Код А102

Ціна: 185грн.
Термін виконання, днів: 1

А104 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ) Код А104

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів: 1

А103 Антитіла до тиреопероксидазе (АТ ТПО) Код А103

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів: 1

А108 Антитіла до рецепторів ТТГ Код А108

Ціна: 495грн.
Термін виконання, днів: 4

А109 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) Код А109

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів: 1

А110 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Код А110

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів: 1

А111 Пролактин (Пл) Код А111

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів: 1

А112 Прогестерон (Пг) Код А112

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів: 1

А113 Естрадіол (Е2) Код А113

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів: 1

А114 Естріол вільний Код А114

Ціна: 195грн.
Термін виконання, днів: 1-3

А115 Хоріонічний гонадотропін + ? ХГЛ (+ ?) Код А115

Ціна: 225грн.
Термін виконання, днів: 1

А116 Вільний ХГЛ+ ? Код А116

Ціна: 235грн.
Термін виконання, днів: 1-3

А117 Тестостерон (Т) Код А117

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів: 1

А118 Тестостерон вільний Код А118

Ціна: 255грн.
Термін виконання, днів: 2-4

А119 ДГЕА-сульфат (17-ОКС) Код А119

Ціна: 245грн.
Термін виконання, днів: 1

А120 Антимюллеров гормон Код А120

Ціна: 470грн.
Термін виконання, днів: 3

A121 Пренатальний скринінг I триместру (PAPP-A, св. ХГЛ+ ?)

Ціна: 400грн.
Термін виконання, днів: 1-3

А123 Соматотропний гормон Код А123

Ціна: 215грн.
Термін виконання, днів: 4

А124 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) Код А124

Ціна: 345грн.
Термін виконання, днів: 1

А126 Кортизол (17-КС) Код А126

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 1

А172 17-альфа-OH-Прогестерон Код А172

Ціна: 215грн.
Термін виконання, днів: 2-4

А128 Альдостерон Код А128

Ціна: 360грн.
Термін виконання, днів: 3

А130 Остеокальцин Код А130

Ціна: 380грн.
Термін виконання, днів: 7

А131 Вітамін D (25-OH Vitamin D) Код А131

Ціна: 430грн.
Термін виконання, днів: 4

А132 Паратгормон Код А132

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів: 1

A133 Кальцитонін Код А133

Ціна: 385грн.
Термін виконання, днів: 1

IA134 Прокальцитонин Код А134

Ціна: 715грн.
Термін виконання, днів: 1

А135 Інсулін Код А135

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів: 1

В167 Інсулінорезистентність (Індекс HOMA) Код В167

Ціна: 325грн.
Термін виконання, днів: 1

А136 С-пептид Код А136

Ціна: 225грн.
Термін виконання, днів: 1

А107 Тиреоглобулін Код А107

Ціна: 225грн.
Термін виконання, днів: 1

А137 СА-125 Код А137

Ціна: 230грн.
Термін виконання, днів: 1

А138 СА-15-3 Код 138 А

Ціна: 240грн.
Термін виконання, днів: 1

А139 СА-72-4 Код А139

Ціна: 380грн.
Термін виконання, днів: 1

А140 СА-19-9 Код А140

Ціна: 240грн.
Термін виконання, днів: 1

А141 Раковоэмбриональный антиген (РЕА) Код А141

Ціна: 240грн.
Термін виконання, днів: 1

А142 Альфа-фетопротеїн (АФП) Код А142

Ціна: 240грн.
Термін виконання, днів: 1

А145 Нейроспецифическая энолаза (NSE) Код А145

Ціна: 480грн.
Термін виконання, днів: 1

А148 HE4 Код А148

Ціна: 450грн.
Термін виконання, днів: 1

А150 CYFRA 21-1 Код А150

Ціна: 405грн.
Термін виконання, днів: 4

Р40 Інтерлейкін 28B (IL28B) Код Р40

Ціна: 550грн.
Термін виконання, днів: 2-6

А156 АТIgG до гліадину Код А156

Ціна: 395грн.
Термін виконання, днів: 1-6

IА158 АТIgG до анатоксину правця Код А158

Ціна: 640грн.
Термін виконання, днів: 2-4

Гуморальний імунітет

В53 Імуноглобуліни А, М, G Код В53

Ціна: 180грн.
Термін виконання, днів:1

А163 Імуноглобулін Е (Ig E) Код А163

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів:1

Клітинний імунітет

Діагностика ревматичних захворювань

В58 Ревматоїдний фактор (кількісно) Код В58

Ціна: 110грн.
Термін виконання, днів:1

В59 Антистрептолизин-0 (АСЛ-О) Код В59

Ціна: 110грн.
Термін виконання, днів:1

IА166 Антитіла до нативної ДНК (IgG) Код А166

Ціна: 400грн.
Термін виконання, днів:2-4

Діагностика антифосфоліпідного синдрому

IА168 Антитіла IgM до фосфоліпідів Код А167

Ціна: 310грн.
Термін виконання, днів:7

IА168 Антитіла IgG до фосфоліпідів Код А168

Ціна: 310грн.
Термін виконання, днів:7

Діагностика аутоімунних захворювань

Е17 E17 Антинуклеарний фактор (ANA) метод IFT

Ціна: 945грн.
Термін виконання, днів:5-7

Е20 Склеродермический блот Код Е20

Ціна: 1300грн.
Термін виконання, днів:1-4

Гепатит А

IA2 Anti-HAV IgM Код А1

Ціна: 260грн.
Термін виконання, днів:2-4

IA1 Anti-HAV IgG Код А2

Ціна: 260грн.
Термін виконання, днів:2-4

Гепатит В

IА3 HbsAg Код А3

Ціна: 270грн.
Термін виконання, днів:1-3

IА5 HBeAg Код А5

Ціна: 320грн.
Термін виконання, днів:2-4

IА6 Anti-HBsAg Код А6

Ціна: 310грн.
Термін виконання, днів:2-4

Р1 Гепатит В (ДНК HBV) Код Р1

Ціна: 565грн.
Термін виконання, днів:2

Р2 Гепатит B (ДНК HBV) (кількісний аналіз) Код Р2

Ціна: 855грн.
Термін виконання, днів:2-6

Гепатит С

IА7 Антитіла (IgG) до NS3, NS4, NS5,Core антигенів HCV Код А7

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів:1-3

IА8 Антитіла IgM до HCV Код А8

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів:2-4

Р4 РНК гепатиту С (якісний аналіз) Код Р4

Ціна: 525грн.
Термін виконання, днів:2

Р5 РНК гепатиту С (кількісний аналіз) Код Р5

Ціна: 1255грн.
Термін виконання, днів:2-6

Р6 Генотипування гепатиту С (генотипи 1а,1в,2,3) Код Р6

Ціна: 750грн.
Термін виконання, днів:2-6

Гепатит D

IА9 Сумарні антитіла до HDV Код А9

Ціна: 380грн.
Термін виконання, днів:2-4

Р7 Гепатит D (РНК HDV) Код Р7

Ціна: 630грн.
Термін виконання, днів:2-6

Діагностика фіброзу печінки

В84 ФиброТест Код В84

Ціна: 3000грн.
Термін виконання, днів:3-7

Токсоплазмоз

IА10 Антитіла IgG до Toxoplasma gondii Код А10

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів:1-3

IА11 Антитіла ІдМ до Toxoplasma gondii Код А11

Ціна: 210грн.
Термін виконання, днів:1-3

Р8 ДНК Toxoplasma gondii Код Р8

Ціна: 300грн.
Термін виконання, днів:1

Краснуха

IА13 Антитіла IgG до вірусу краснухи Код А13

Ціна: 215грн.
Термін виконання, днів:1-3

IА14 Антитіла IgM до вірусу краснухи Код А14

Ціна: 215грн.
Термін виконання, днів:1-3

Герпес (вірус простого герпесу людини 1 та 2 типу)

IА16 Антитіла Lgg до вірусу герпесу 1 і 2 типів Код А16

Ціна: 215грн.
Термін виконання, днів:1-2

IА17 Антитіла IgM до вірусу герпесу 1 і 2 типів Код А17

Ціна: 215грн.
Термін виконання, днів:1-2

Р10 ДНК Herpes Symplex Virus Код Р10

Ціна: 300грн.
Термін виконання, днів:1

Цитомегаловірус (вірус герпесу людини 5 типу)

Р11 ДНК Cytomegalovirus Код Р11

Ціна: 300грн.
Термін виконання, днів:1

IА19 Антитіла IgG до Cytomegalovirus Код А19

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів:1-2

IА20 Антитіла IgM до Cytomegalovirus Код А20

Ціна: 220грн.
Термін виконання, днів:1-2

Varicella-zoster (вірус герпесу людини 3 тип)

IА23 Антитіла IgG до вірусу Varicella-zoster Код А23

Ціна: 250грн.
Термін виконання, днів:1-5

IА24 Антитіла IgM до вірусу Varicella-zoster Код А24

Ціна: 250грн.
Термін виконання, днів:1-5

Р13 ДНК вірусу Varicella-zoster Код Р13

Ціна: 300грн.
Термін виконання, днів:1

Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 тип)

IА25 Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр (Epstein-Barr) Код А25

Ціна: 225грн.
Термін виконання, днів:1-2

Р14 ДНК Epstein-Barr virus Код Р14

Ціна: 320грн.
Термін виконання, днів:1-3

А31 Антитіла IgG до Mycoplasma hominis Код А31

Ціна: 230грн.
Термін виконання, днів: 1-2

А32 Антитіла ІдА до Mycoplasma hominis Код А32

Ціна: 230грн.
Термін виконання, днів: 1-2

Р25 ДНК Mycoplasma hominis Код Р25

Ціна: 245грн.
Термін виконання, днів: 1

Р26 ДНК Mycoplasma genitalium Код Р26

Ціна: 245грн.
Термін виконання, днів: 1

Р19 ДНК Mycoplasma gen./Chlamydia tr./Ureaplasma spp. Код Р19

Ціна: 670грн.
Термін виконання, днів: 1

А33 Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum Код А33

Ціна: 230грн.
Термін виконання, днів: 1-2

А34 Антитіла IgA до Ureaplasma urealyticum Код А34

Ціна: 230грн.
Термін виконання, днів: 1-2

Р29 ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum Код Р29

Ціна: 225грн.
Термін виконання, днів: 1

P37 ПЛР Флороценоз пакет "18 показників"

Ціна: 1800грн.
Термін виконання, днів: 1-3

Туберкульоз

Коклюш

Кліщовий енцефаліт

IА161 АТ IgM до вірусу кліщового енцефаліту Код А161

Ціна: 320грн.
Термін виконання, днів:1-5

IА162 АТ IgG до вірусу кліщового енцефаліту Код А162

Ціна: 320грн.
Термін виконання, днів:1-5

Хвороба Лайма

IА39 АТ IgG до вірусу Borrelia burgdorferi Код А39

Ціна: 280грн.
Термін виконання, днів:1-5

ВІЛ-інфекція

Правець

IА158 Антитіла IgG до анатоксину правця Код А158

Ціна: 640грн.
Термін виконання, днів:2-4

Опісторхоз

IА42 Антитіла IgG до антигенів опісторхісов Код А42

Ціна: 255грн.
Термін виконання, днів:2-4

Трихінельоз

IА43 Антитіла IgG до антигенів трихинелла Код А43

Ціна: 255грн.
Термін виконання, днів:2-4

Ехінококоз

IА44 Антитіла IgG до антигенів ехінококків Код А44

Ціна: 255грн.
Термін виконання, днів:2-4

Токсокароз

IА45 Антитіла IgG до токсокаре Код А45

Ціна: 255грн.
Термін виконання, днів:2-4

Аскаридоз

IА46 Антитіла IgG до аскариде Код А46

Ціна: 255грн.
Термін виконання, днів:2-4

Лямбліоз

IА47 Антитіла (IgA+lgM+IgG) до антигенів лямблій Код А47

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів:2-4

М15 Бакпосів з ока + антибіотикограма Код М15

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М37 Аналіз калу на дисбактеріоз Код М37

Ціна: 330грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М20 Бакпосів сечі + антибіотикограма Код М20

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М19 Бакпосів на стафілокок Код М19

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М17 Бакпосів з рани + антибіотикограма Код М17

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М13 Бакпосів з носа + антибіотикограма Код М13

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М11 Бакпосів з зіву + антибіотикограма Код М11

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М3 Бакпосів молока + антибіотикограма Код М3

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М9 Бакпосів з вуха + антибіотикограма Код М9

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

М1 Бакпосів жовчі + антибіотикограма Код М1

Ціна: 290грн.
Термін виконання, днів: 5-7

С13 Білок Код С13

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів: 1

С12 Глюкоза Код С12

Ціна: 120грн.
Термін виконання, днів: 1

С16 Глюкозурический профіль Код С16

Ціна: 145грн.
Термін виконання, днів: 1

В82 Мікроальбумін в сечі Код В82 5

Ціна: 180грн.
Термін виконання, днів: 1

А178 Вільний кортизол в сечі Код А178

Ціна: 315грн.
Термін виконання, днів: 1

B13 Альфа-амілаза в сечі

Альфа-амілаза в сечі

Ціна: 85грн.
Термін виконання, днів: 1

B14 Амілаза панкреатична в сечі

Ціна: 95грн.
Термін виконання, днів: 1

B94 Натрій в добовій сечі

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів: 1

B95 Калій в добовій сечі

Ціна: 100грн.
Термін виконання, днів: 1

phone q search facebook google-plus youtube link