13
років на ринку лабораторних послуг
500+
найменувань
досліджень
25
лабораторних
центрів
26%
настільки наші ціни в середньому нижче конкурентів

Аналізи і ціни

Код Дослідження Ціна
Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів

Ферменти

B1 Аланінамінотрансфераза (АлАТ) Код В1 50 1
B2 Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) Код В2 50 1
B3 Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ) Код В3 50 1
B4 Альфа-амілаза Код В4 45 1
B5 Панкреатична альфа-амілаза Код В5 75 1
B6 Ліпаза Код В6 75 1
B7 Холінестераза Код В7 45 1
B8 Лужна фосфатаза Код В8 45 1
B66 Кисла фосфатаза загальна Код В66 125 1
B166 Кисла фосфатаза простатична Код В166 175 1
B10 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) Код В10 45 1

Серцеві маркери

B11 Креатинкінази Код В11 55 1
B12 МВ-фракція креатинкінази Код В12 110 1
A129 Мозковий натрийуретический пептид (NT-proBNP) Код А129 450 1-5
A152 Тропонин Т Код А152 160 1

Глюкоза і метаболіти вуглеводного обміну

B15 Глюкоза в сироватці Код В15 70 1
C12 Глюкоза в сечі Код С12 70 1
B16 Глікозильований гемоглобін Код В16 150 1
B169 Глюкозотолерантний тест (2-х разовий) Код В169 140 1
B168 Глюкозотолерантний тест (3-х разовий) Код В168 210 1

Білки та білкові фракції

B19 Загальний білок у сироватці Код В19 50 1
C13 Білок в сечі Код С13 60 1
B20 Альбумін Код В20 60 1
B68 Білкові фракції Код В68 115 7

Специфічні білки

Азотистий обмін

B25 Сечовина Код В25 55 1
B26 Азот сечовини Код В26 60 1
B27 Креатинін в сироватці Код В27 55 1
B30 Сечова кислота в сироватці Код В30 55 1

Пігментний обмін

B32 Білірубін прямий Код В32 50 1
B33 Білірубін загальний Код В33 50 1

Ліпідний обмін

B35 Холестерин Код В35 60 1
B36 Холестерин ЛПВЩ Код В36 60 1
B37 Холестерин ЛПНЩ (прямий метод) Код В37 60 1
B38 Тригліцериди Код В38 60 1
B39 Аполіпопротеїн А1 Код В39 95 1
B40 Аполіпопротеїн В Код В40 95 1

Водно-електролітний обмін

B41 Кальцій Код В41 55 1
B42 Кальцій іонізований, калій, натрій Код В42 220 1
B43 Калій Код В43 55 1
B44 Натрій Код В44 55 1
B45 Хлориди Код В45 55 1
B46 Магній Код В46 55 1
B47 Фосфор у сироватці Код В47 55 1

Показники метаболізму заліза

В49 Залізо Код В49 55 1
В51 Дефіцит заліза (ОЖСС) Код В51 110 1
B52 Трансферрин Код В52 120 1
A153 Феритин Код А153 155 1

Інші аналіти

Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів
A133 Кальцитонін Код А133 270 1
Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів

Гуморальний імунітет

В53 Імуноглобуліни А, М, G Код В53 110 1
А163 Імуноглобулін Е (Ig E) Код А163 140 1

Клітинний імунітет

Е1 CD 3 Т-лімфоцити Код Е 1 155 1
Е2 CD 4 Т-хелпери Код Е2 155 1
Е3 CD 8 Т-супресори Код Е3 155 1
Е4 CD 20 В-лімфоцити Код Е4 155 1
Е5 CD 95 - факторапоптоза Код Е5 155 1
Е6 CD16/CD56 натуральні кілери Код Е6 155 1
Е7 CD 14 - моноцити Код Е7 155 1
Е8 CD3+ CD25+ -активовані Т-лімфоцити Код Е8 155 1
Е9 CD22+ CD25+ -активовані В-лімфоцити Код Е9 155 1
Е10 HLA-DR - активовані ЛФ Код Е10 155 1-5

Діагностика ревматичних захворювань

В57 С-реактивний білок (кількісно, иммунотурбидиметрия) Код В57 70 1
В58 Ревматоїдний фактор (кількісно) Код В58 75 1
В59 Антистрептолизин-0 (АСЛ-О) Код В59 70 1
C24 SLE-тест Код Е12 90 1
IА166 Антитіла до нативної ДНК (IgG) Код А166 300 2-4

Діагностика антифосфоліпідного синдрому

IА168 Антитіла IgM до фосфоліпідів Код А167 200 7
IА168 Антитіла IgG до фосфоліпідів Код А168 200 7
К20 Вовчаковий антикоагулянт Код К20 190 1

Діагностика аутоімунних захворювань

Е17 Антинуклеарный фактор Код Е17 230 1-4
Е13 Антитіла до антигенів печінки (АМАМ2, LKM-1, LC-1, SLA/LP) Код Е13 545 1-4
Е18 Визначення міозит-специфічних антитіл («миозитный» профіль) Код Е18 710 1-4
Е20 Склеродермический блот Код Е20 755 1-4
Е19 ANA-профіль Код Е19 755 1-4
Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів

Токсоплазмоз

IА10 Антитіла IgG до Toxoplasma gondii Код А10 120 1-3
IА11 Антитіла ІдМ до Toxoplasma gondii Код А11 120 1-3
Р8 ДНК Toxoplasma gondii Код Р8 130 1

Краснуха

IА13 Антитіла IgG до вірусу краснухи Код А13 120 1-3
IА14 Антитіла IgM до вірусу краснухи Код А14 120 1-3
Р9 РНК вірусу краснухи Код Р9 140 5

Герпес (вірус простого герпесу людини 1 та 2 типу)

IА16 Антитіла Lgg до вірусу герпесу 1 і 2 типів Код А16 120 1-2
IА17 Антитіла IgM до вірусу герпесу 1 і 2 типів Код А17 120 1-2
Р10 ДНК Herpes Symplex Virus Код Р10 130 1

Цитомегаловірус (вірус герпесу людини 5 типу)

Р11 ДНК Cytomegalovirus Код Р11 130 1
IА19 Антитіла IgG до Cytomegalovirus Код А19 110 1-2
IА20 Антитіла IgM до Cytomegalovirus Код А20 110 1-2

Varicella-zoster (вірус герпесу людини 3 тип)

IА23 Антитіла IgG до вірусу Varicella-zoster Код А23 160 1-5
IА24 Антитіла IgM до вірусу Varicella-zoster Код А24 160 1-5
Р13 ДНК вірусу Varicella-zoster Код Р13 140 1

Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 тип)

IА25 Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр (Epstein-Barr) Код А25 140 1-2
IА26 Антитіла IgM до капсидному антигену VCA (Епштейна-Барр) Код А26 140 1-2
Р14 ДНК Epstein-Barr virus Код Р14 130 1
Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів

Опісторхоз

IА42 Антитіла IgG до антигенів опісторхісов Код А42 150 2-4

Трихінельоз

IА43 Антитіла IgG до антигенів трихинелла Код А43 150 2-4

Ехінококоз

IА44 Антитіла IgG до антигенів ехінококків Код А44 150 2-4

Токсокароз

IА45 Антитіла IgG до токсокаре Код А45 150 2-4

Аскаридоз

IА46 Антитіла IgG до аскариде Код А46 150 2-4

Лямбліоз

IА47 Антитіла (IgA+lgM+IgG) до антигенів лямблій Код А47 160 2-4
Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів
Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів
М1 Бакпосів жовчі + антибіотикограма Код М1 220 5-7
М2 Бакпосів жовчі на аналізаторі + антибіотикограма Код М2 650 5-7
М3 Бакпосів молока + антибіотикограма Код М3 220 5-7
М4 Бакпосів молока на аналізаторі + антибіотикограма Код М4 650 5-7
М5 Бакпосів секрету простати + антибіотикограма Код М5 220 5-7
М6 Бакпосів секрету простати на аналізаторі + антибіотикограма Код М6 650 5-7
М7 Бакпосів сперми + антибіотикограма Код М7 220 5-7
М8 Бакпосів сперми на аналізаторі + антибіотикограма Код М8 650 5-7
М9 Бакпосів з вуха + антибіотикограма Код М9 220 5-7
М10 Бакпосів з вуха на аналізаторі + антибіотикограма Код М10 650 5-7
М11 Бакпосів з зіву + антибіотикограма Код М11 220 5-7
М12 Бакпосів з зіву на аналізаторі + антибіотикограма Код М12 650 5-7
М13 Бакпосів з носа + антибіотикограма Код М13 220 5-7
М14 Бакпосів з носа на аналізаторі + антибіотикограма Код М14 650 5-7
М15 Бакпосів з ока + антибіотикограма Код М15 220 5-7
М16 Бакпосів з ока на аналізаторі + антибіотикограма Код М16 650 5-7
М17 Бакпосів з рани + антибіотикограма Код М17 220 5-7
М18 Бакпосів з рани на аналізаторі + антибіотикограма Код М18 650 5-7
М19 Бакпосів на стафілокок Код М19 220 5-7
М20 Бакпосів сечі + антибіотикограма Код М20 220 5-7
М21 Бакпосів сечі на аналізаторі + антибіотикограма Код М21 610 5-7
М22 Бакпосів жовчі з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М22 120 5-7
М23 Бакпосів молока з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М23 120 5-7
М24 Бакпосів секрету простати з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М24 120 5-7
М25 Бакпосів/р матеріалу з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М25 120 5-7
М26 Бакпосів з вуха з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М26 120 5-7
М27 Бакпосів з зіву з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М27 120 5-7
М28 Бакпосів з носа з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М28 120 5-7
М29 Бакпосів з ока з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М29 120 5-7
М30 Бакпосів з рани з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М30 120 5-7
М31 Бакпосів сечі з визначенням чутливості до бактеріофагів Код М31 120 5-7
М33 Аналіз калу на дисбактеріоз Код М33 260 5-7
М34 Бакпосів/р матеріалу на мікрофлору + антибіотикограма Код М34 220 5-7
М35 Бакпосів/р матеріалу на мікрофлору на аналізаторі + антибіотикограма Код М35 610 5-7
Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів
Код Дослідження Ціна Термін виконання, днів
phone q search facebook google-plus youtube link